Политика по качеството

Качеството е основа на всички дейности, реализирани във фирма КОСТАЛ.

Ръководството на компанията очаква, че всеки служител на фирмата допринася за постигане на желаното качество и да задоволи очакванията на клиентите.

Политиката по качеството е основа за работа на всеки служител от групата на компаниите КОСТАЛ по целия свят и се прилага за осъществяване на стратегическите цели и програми.

Повече информация

Политика по опазване на околната среда

Фирма КОСТАЛ произвежда, в тясно партньорство със своите клиенти, електрически системи и компоненти, предназначени предимно за автомобилната промишленост.

Нашата компания е наясно, че всички дейности, които са свързани с развитието, производството и продажбата на нашите продукти, пряко или косвено въздействат върху околната среда, в която живеем заедно с нашите близки.

Опазването на околната среда е важна задача за компанията и затова ръководството й формулира следните принципи на политиката по опазване на околната среда.

Повече информация

Политика „Безопасност и защита на здравето при работа”

Фирма КОСТАЛ разработва и произвежда предимно електронни и електромеханични компоненти, предназначени за автомобилната промишленост. Както КОСТАЛ не прави компромис с безопасността и надеждността на продуктите си, така това важи и за безопасността на работата на служителите.

Ръководството на фирмата е наясно, че всички дейности, свързани с този вид производство оказват пряко или непряко влияние за възникване или съществуване на различни опасности, от които произтичат рискове за работниците, ангажирани в реализацията на отделните процеси.

Повече информация